Remanent

remanent-na-koniec-roku-600x400

Przed nami koniec roku i wynikające z niego obowiązki dla właścicieli firm. Jednym z takich obowiązków jest remanent.

Chyba wszyscy którzy prowadzą sklepy i inne firmy w których regularnie przeprowadza się remanenty, doskonale zdają sobie sprawę czym jest remanent i co muszą w nim uwzględnić. Jednak wiele mniejszych przedsiębiorców, nie zawsze wie czy również powinni sporządzać remanent i co powinno wchodzić w jego skład. Dlatego warto zapoznać się z niniejszym artykułem by sprawdzić swoją wiedzę na ten temat zanim przystąpimy do remanentu. Dzięki temu upewnimy się czy robimy wszystko prawidłowo.

W remanencie wykazujemy:

  1. Towary handlowe. Są to wszelkie wyroby w stanie nieprzetworzonym przeznaczone na sprzedaż. Jednak nie tylko. Mogą być to także produkty uboczne produkcji rolnej uzyskiwane z prowadzenia jej specjalnych działów.
  2. Materiały podstawowe. Są to główne składniki produktów lub główne substancje używane przy określonych usługach. Do materiałów podstawowych mogą się również zaliczać materiały ściśle powiązane z gotowym produktem, takie jak np. opakowania, butelki, czy palety.
  3. Materiały pomocnicze. To inne materiały niebędące materiałami podstawowymi, które wnoszą coś do produktu lub są używane w związku z wykonywaną działalnością.
  4. Wyroby gotowe. Są to gotowe produkty własne firmy. Mogą to też być zakończone usługi czy prace badawcze.
  5. Produkcja niezakończona. Jak sama nazwa wskazuje są to produkty lub usługi niedokończone, lub prefabrykaty.
  6. Braki. Do braków zaliczamy produkty własnej produkcji które nie odpowiadają wymaganiom technicznym, a także towary handlowe, które na skutek uszkodzenia (np, zniszczenia w magazynie lub w transporcie) utraciły częściowo swoją wartość.
  7. Odpady. Do odpadów zaliczamy materiały które w wyniku procesów technologicznych lub zniszczenia, kompletnie utraciły wartość użytkową.

Należy pamiętać również o pomniejszeniu remanentu o nieopłacone towary. W remanencie powinny się znaleźć także towary podatnika, których w dniu remanentu nie ma w firmie oraz takie które są w zakładzie ale nie są własnością podatnika. W przypadku tych ostatnich nie jest konieczna ich wycena. Wystarczy jedynie podać ilość i właściciela.